Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวจี่สำมะปิ

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวจี่สำมะปิ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ข้าวเหนียว ไข่

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 5 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ตลาดบางลำพู

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: โรงเรียนขามแก่นนคร
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
เบอร์ติดต่อ: 0910644376
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)