Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์: สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ขวดพลาสติก

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: จุดเด่น
เป็นสิ่งประดิษฐ์จากก้นขวดน้ำที่เราสามารถตกแต่งให้สวยงามตามที่ตัวเองต้องการได้
ประโยชน์
เราสามารถนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว มาประยุคใช้ใหม่เพื่อลดภาวะโลกร้อน และการใช้สิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยได้


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เพิ่มเติม
เราสามารถ นำขวดน้ำมาประดิษฐ์หรือเปลี่ยนแปลงทำให้เป็นสิ่งที่หลากหลายตามความคิดของเราเองได้


แหล่งที่มาของข้อมูล: ร้านขายของเก่า

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
กระถางต้นไม้ฟรุ้งฟริ้ง
กระถางต้นไม้+แผ่นซีดี
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านหนองกุง
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)