Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

การทำกระเป๋าจากหลอด

ชื่อผลิตภัณฑ์: การทำกระเป๋าจากหลอด

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : หลอด ไกรกรร เชือก สายยาง

แหล่งวัตถุดิบ : ร้านค้า

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์:

ประโยชน์

1.นำวัสดุที่มีมากในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2.เพิ่มมูลค่าให้หลอดพลาสติกมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม

3.ฝึกสมาธิ

4.ได้กระเป๋าจากหลอดพลาสติกสีสันสวยงาม

5. ทำให้มีรายได้เสริม

6. เราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้

 ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 100 /15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)