Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวแคบภูแล

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวแคบภูแล

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : แป้งข้าวเหนียว

แหล่งวัตถุดิบ : ตามร้านค้าทั่วไป

ราคาขาย: 10 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: จุดเด่นของข้าวแคบคือ เป็นของว่างพื้นบ้านที่มีมาแต่สมัยโบราณ มีรสชาติจืด และเค็มเล็กน้อย และสามารถทานเป็นขนมขบเคี้ยวได้
ประโยชน์ของข้าวแคบคือ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมและคนในชุมชน ซึ่งสามารถนำมาประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน และเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ข้าวแคบ
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: หมู่ 9
ตำบล: ป่าอ้อดอนชัย
อำเภอ: เมืองเชียงราย
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57000
เบอร์ติดต่อ: 0-5367-3046
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)