Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ไม้กวาดดอกหญ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์: ไม้กวาดดอกหญ้า

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ดอกหญ้า ไม้

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 50 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

1.  ด้านการใช้งาน

                ใช้ในการกวาดพื้น  ปัดหยากไย่  หรือใช้ในการทำความสะอาดครัวเรือน  คนในชุมชนผลิตใช้เอง และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  ไม้กวาดยังมีความทนทาน ใช้งานได้ดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพคงทน ใช้ได้นานไม่หลุดขณะกวาด ทำให้ไม่สิ้นเปลื้องเวลาและพลังงานในการใช้งาน

2.  ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม

การมีเอกลักษณ์ ลวดลาย ที่สะท้อนใหเห็นถึงความเป็นชุมชน  ขนาดไม้กวาดแบ่งเป็น 4 ขนาด ตามน้ำหนักดอกหญ้าที่ใช้ ดังนี้
1) ดอกหญ้า 1.5 ขีด ขายในราคา 20 บาท
2) ดอกหญ้า 2 ขีด ขายในราคา 23 บาท
3) ดอกหญ้า 3 ขีด ขายในราคา 25 บาท

3.  ด้านการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และคนในชุมชน

การรวมกลุ่มทำไม้กวาดสามารถระดมหุ้นจากสมาชิกและได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ , องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล, กลุ่มพัฒนาสตรี, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น สมาชิกกลุ่มได้วางแผนร่วมกันในการปลูกไผ่รวกในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อใช้ทำด้ามไม้กวาด

4. ด้านภูมิปัญญา

           มีวิธีการเรียนรู้การผลิต โดยนำของจริงมาแยกแยะ แล้วเรียบเรียงวิธีการ ขั้นตอนการผลิตจากของจริงได้เอง
5. ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

เกิดความกล้าในการตัดสินใจ ทำไม้กวาด ทั้ง ๆ ที่คนทั่วไปเชื่อว่าไม้กวาดเป็น
ของต่ำ ไม่น่าสนใจทำเป็นอาชีพ แต่กลุ่มทำไม้กวาดกลับเห็นว่าเป็นช่องทางในการทำรายได้เสริม ทดแทนเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก

6.  ด้านความสัมพันธ์ของวัตถุดิบกับทรัพยากรในท้องถิ่น

             วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่  เอาไว้สำหรับทำด้ามไม้กวาด  ส่วนดอกหญ้าไม่สามารถปลูกได้ในพื้นที่  จึงต้องรับซื้อจากที่อื่นมาข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ไม้ไผ่ เอาไว้สำหรับทำด้ามไม้กวาด ส่วนดอกหญ้าไม่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ จึงต้องรับซื้อจากที่อื่นมา

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านกุดบาก
ตำบล: กุดบาก
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)