Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์: ไม้กวาดทางมะพร้าว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ก้านมะพร้าว

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 30 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

ก้านมะพร้าวของต้นมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปรวมกลุ่มทำเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านได้ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน

 1.นำก้านมะพร้าวมาทำให้เกิดประโยชน์

2. ลดภาวะโลกร้อน

3. เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน

4. ทำไว้ใช้งานในครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: สวนมะพร้าว

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านกุดบาก
ตำบล: กุดบาก
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)