Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

แย้ง(ภาษากะเลิง)

ชื่อผลิตภัณฑ์: แย้ง(ภาษากะเลิง)

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ตาข่ายพลาสติก

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 50 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: นำตาข่ายพลาสติกมาทำเป็นเหมือนย่าม  แต่จะมีเชือกไว้ดึงเพื่อปิดปากของมันไว้
ประโยชน์คือ ใส่ปลาที่ตกได้จากหนองน้ำ
หรือสัตว์ต่าง เช่น นก กบ เขียด แมลง และสัตว์ต่างๆ
ลักษณะเด่นก็คือ สัตว์ที่จับมาได้นั้นจะไม่ตายเพราะมีอากาศหายใจและระบายความร้อนได้ดี


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ตลาดกุดบาก

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 13/2หมู่ 1
ตำบล: นาม่อง
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)