Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวฮาง

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวฮาง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ข้าว

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 60 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: “ข้าวฮาง” เป็นกรรมวิธีการเก็บรักษาข้าวเต็มเมล็ดไว้กินได้นานๆ ของชาวภูไท จังหวัดสกลนคร
นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ นอกจากจะได้ข้าวที่มีคุณสมบัติดี มีสารอาหารสูงมากแล้ว ยังเป็นข้าวที่เก็บไว้กินได้นาน
ชาวภูไทที่เป็นคนไทยเผ่าภูไท อพยพมาจากแคว้นสิบสองจุดไทย  มาตั้งบ้านเรือนอยู่จังหวัดสกลนคร ได้มีการทำข้าวฮางไว้รับประทานในหมู่บ้าน เนื่องจากการทำนาในสมัยก่อนได้ผลผลิตน้อย ชาวนาต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม และฝนแล้ว จึงได้ผลผลิตข้าวน้อยไม่เพียงพอกับการบริโภคในครอบครัว จึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้มีข้าวไว้รับประทานได้ตลอดปี โดยการทำ “ข้าวฮาง” ที่นำข้าวเปลือกจากรวงข้าวระยะ “พลับพลึง” คือ ข้าวสุกเพียง 80 % จากนั้นก็เอารวงข้าวระยะพลับพลึงมาบ่มในกระสอบไว้ 1 – 2 วัน เพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง แล้วนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำ 12 ชั่วโมง จึงนำเมล็ดข้าวเปลือกไปนึ่งให้สุก แล้วนำไปตากแดดจนเมล็ดข้าวแห้ง เมื่อเมล็ดข้าวแห้งแล้วก็เอามาตำในครกกระเดื่อง เพื่อเอาเปลือก(แกลบ) ออก ให้เหลือแต่เมล็ดข้าว จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวสารไปผึ่งลมให้แห้งอีกทีหนึ่ง ให้เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน และนำมาหุงรับประทาน
 ปัจจุบันได้วิวัฒนาการจาก “ข้าวฮาง” มาเป็น 
“ข้าวฮาง
งอก” เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่เรียกว่า สาร“กาบ้า” GABA(Gamma Amino Butyric Acid)  มีประโยชน์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทั้งยังมีวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
การทำข้าวฮาง

            การ ทำข้าวฮาง 
1. ข้าวฮางสามารถทำได้ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว โดยใช้ข้าวเริ่มจะสุกแก่ หรือข้าวระยะพลับพลึง นำข้าวไปแช่น้ำสะอาด 12 ชั่วโมง เพื่อคัดแยกเมล็ดลีบและสิ่งเจือปนออก 
2. นำข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ำแล้วไปนึ่ง ประมาณ 40 นาที เมื่อนึ่งเสร็จ ราดด้วยน้ำเย็นทันทีให้ทั่ว ทำซ้ำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังการนึ่งเสร็จ ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 20 นาที แล้วผึ่งลม แต่ไม่ควรนำผึ่งแดด 
3. การแปรรูป เป็นกระบวนการสุดท้ายของการผลิตข้าวฮาง ซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญมากเพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวแตกหัก มีวิธีการปฏิบัติ คือ การสีด้วยโรงสีขนาดเล็ก หรือเครื่องสีข้าวมือหมุน การตำด้วยครกตำมือ หรือครกกระเดื่อง 
4. การบรรจุหีบห่อถ้าบรรจุในภาชนะธรรมดาเก็บรักษาไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ เก็บได้นาน 3 เดือน ถ้าบรรจุระบบสุญญากาศ สามารถเก็บได้นาน 1 ปี 
วิธีการหุงข้าวฮาง 
1. ซาวข้าวโดยไม่ต้องใช้น้ำมาก ซาวเพียงครั้งเดียว เพื่อไม่ให้วิตามินละลายไปกับน้ำ สำหรับข้าวเหนียวให้นำไปแช่ในน้ำสะอาด ประมาณ 1- 2 ชั่วโมง 
2. ใส่น้ำอัตราส่วน ข้าวฮาง 1 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน เมื่อหุงแล้วจะได้ข้าวค่อนข้างนุ่ม โดยหุงแบบไม่เช็ดน้ำ 
สำหรับข้าวเหนียวสามารถนำไปหุงได้เลย 


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: OTOP สกลนคร

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: OTOP สกลนคร
ตำบล: ธาตุเชิงชุม
อำเภอ: เมืองสกลนคร
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47000
เบอร์ติดต่อ: 08-7234-2148
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)