Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผ้าฝ้ายย้อมครามภูมิปัญญาเผ่ากะเลิง

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าฝ้ายย้อมครามภูมิปัญญาเผ่ากะเลิง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ต้นคราม

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: ประโยชน์:
1.เป็นเครื่องนุ่งห่ม และใช้สอย

       สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเลิง คือ วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าดำย้อมคราม เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในการย้อมครามและวัฒนธรรมการ แต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวกะเลิงที่นิยมใส่ผ้าดำย้อมครามและ เป็นที่ต้องการกลุ่มลูกที่สนใจผ้าย้อมสีธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ้าย้อมครามสามารถนำมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าขึ้นได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ ทำด้วยมือ เสื้อผ้าสวมใส่ทุกเพศทุกวัย กระเป๋ารูปแบบต่างๆ เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น หมอนอิง เบาะรองนั่ง ผ้าห่ม

2.การใช้ครามเป็นยารักษาโรค
         
ใน อดีตเชื่อว่าในโบราณได้ใช้ครามและฮ่อมป็นยาสมุนไพรในการรักษาอาการป่วย แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้เป็นอย่างดี โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเหล่านี้ในการรักษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1    การใช้ครามสกุลต่างเพื่อเป็นยารักษาโรคในชนบทของประเทศไทย
ชนิดของคราม
ส่วนของคราม
สรรพคุณ
 
          I.tinctoria Linn.
 
รากเป็นยาแก้พิษของสารหนู
เปลือกแก้พิษงูกัด,แก้พิษฝี,แก้ตัวพยาธิ,แก้โลหิตตก, แก้บวม
ต้น
ฟอกปัสสาวะให้บริสุทธิ์ แก้กระษัย น้ำปัสสาวะพิการ
ต่างๆ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ แก้โรคเลือดตีกัน
ใบดับพิษ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดศรีษะ
ทั้งต้นแก้บวม บวมพอง เป็นยาระบาย
ไม่ระบุส่วนที่ใช้
ฟอกขับปัสสาวะให้บริสุทธิ์ แก้กระษัย น้ำปัสสาวะ
ขุ่นข้น แก้นิ่ว
 
B.cusia Brem.
(ฮ่อม,ฮ้อมเมือง)
รากเป็นยาแก้พิษของสารหนู
ต้นฟอกปัสสาวะให้บริสุทธิ์ แก้กระษัย น้ำปัสสาวะพิการต่างๆ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ แก้โรคเลือดตีกัน
เปลือกแก้พิษงูกัด,แก้พิษฝี,แก้ตัวพยาธิ,แก้โลหิตตก, แก้บวม
ใบดับพิษ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ
ทั้งต้นไม่ระบุส่วนที่ใช้แก้บวม บวมพอง เป็นยาระบายฟอกขับปัสสาวะให้บริสุทธิ์ แก้กระษัย น้ำปัสสาวะขุ่นข้น แก้นิ่ว
I.hirsuta Linn.
ใบช่วยย่อยทำให้เจริญอาหาร
I.suffruticosa.
Mill
รากแก้ท้องเดิน
 
ทั้งต้น
 
แก้ไข้ ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย แก้ท้องเสีย
T.purpurea
Pers.
รากแก้ท้องเดิน
 
ทั้งต้น
 
แก้ไข้ ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย
ที่มา    :    นันทวัน  บุญยะประภัศร  และอรนุช  โชคชัยเจริญพร  2539  : 547-577 

นอกจากจะพบว่าชาวชนบทในไทยใช้ครามในการเป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้นั้นยังพบว่า ในต่างประเทศก็ใช้ส่วนต่างๆ ของครามรักษาโรคต่างๆ มากมายดังตารางแสดงที่ 2
ตารางที่ 2   การใช้ครามสกุลต่างๆเพื่อเป็นยารักษาโรคในต่างประเทศ
ส่วนของคราม
วิธีใช้
รักษาโรค
ประเทศ
ทั้งหมดต้มน้ำดื่มมะเร็งจีน
ใบสดขยี้ ทาภายนอกหิดจีน
ใบสดแช่น้ำร้อนดื่ม คั้นเอาดื่มหรือทาแก้โรคลมบ้าหมูอินเดีย, โซมาเลีย
ใบสดคั้นเอาน้ำผสมEctipta prostrate ใช้ภายนอกใช้บำรุงเส้นผมอินเดีย
ใบสดคั้นเอาดื่มหรือทาภายนอกแก้พิษงูอินเดีย
ใบสดกินใบ ต้ม, ดื่ม ใช้ภายนอกอาการเต้นถี่ของหัวใจ โรคกระเพาะอาหารโซมาเลีย
ทั้งต้นสกัดด้วยน้ำธรรมดาใช้ภายนอก
ส่งเสริมการปลูกผม
 
อินเดีย
 
 ที่มา : อนุรัตน์ สายทอง 2543 : 13
จุดเด่น

เป็นสินค้าที่มาจากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน  ปลอดสารพิษสารเจือปน  กระบวนการผลิตมาจากบรรพบุรุษที่สั่งสมมานาน  ต้น คราม ข้อมูลจากหมอยาพื้นบ้านอีสาน ใช้ทั้งต้น แก้อาการบวมพอง ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว เปลือกใช้แก้พิษงู แก้พิษดี ขับพยาธิ แก้โลหิตตก แก้บวม ใบช่วยดับพิษ แก้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ รากแก้พิษสารหนู  และ คราม ถือเป็นยาเย็นนำมาใช้ในการลดไข้ โดยนำต้นสดๆ มาทุบพอกกระหม่อมเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็ได้จะช่วยลดไข้ได้ดี แต่ถ้าหาต้นสดไม่ได้ หมอยาพื้นบ้านล้านนาแนะนำให้ใช้ผ้าที่ย้อมด้วยห้อมหรือคราม แต่ต้องเป็นการย้อมสีธรรมชาติจริงๆ ไม่ใช่สารเคมี ผ้าสีครามธรรมชาติผืนนี้สามารถนำมาชุบน้ำวางที่กระหม่อมช่วยลดไข้ได้ดีกว่า ใช้ผ้าธรรมดาชุบน้ำ และใช้ผ้าม่อฮ่อมชุบน้ำลดการเจ็บปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ เสื้อผ้าจาก ห้อมและคราม ให้กลิ่นหอม ใส่สบาย เหมาะกับอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา แม้อากาศเย็นกำลังมา แต่ผ้าห้อมผืนหนาคลุมไหล่ห่มตัวก็ช่วยเพิ่มความอุ่นในร่างกายได้ ที่สำคัญยิ่ง คือ การย้อมสีธรรมชาติ ช่วยให้คุณค่ายาสมุนไพรยังดำรงอยู่ และรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน เช่นการอาบน้ำสระผม ที่ผู้คนกำลังหวลหาความงามอย่างธรรมชาติ


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 84/1 หมู่ที่ 7
ตำบล: กุดบาก
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
เบอร์ติดต่อ: 087-946-6861
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)