Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กล้วยแบรกแตก

ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้วยแบรกแตก

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก :

แหล่งวัตถุดิบ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ราคาขาย: 12 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: เป็นขนมแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารในท้องถิ่นแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกทุกคนอีกด้วย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

กล้วยเป็นผลไม้ในท้องถิ่นที่ปลูกกันมากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทางใยอาหารมากที่สุด แล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการแปรรูปขนมกล้วยแบรกแตก ซึ้งกลุ่มแม่บ้านสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา ตำบลสามตุ่ม หมู่6 ได้จำหน่ายออกไปตามจังหวัดต่างๆและเป็นสินค้า o-Top

เริ่มจากสมาชิกในหมู่บ้านเกิดปัญหาการเน่าเสียไวของกล้วยน้ำหว่าจึงทำให้สมาชิกในหมู่บ้านนำมาแปรรูปเป็นขนมแต่ก็ทำให้ขนมนั้นมีจำนวนมากขึ้นแล้วยังไม่มีผู้รู้จักขนมกล้วยแบรกแตกจึงเริ่มคิดจัดตั้งโครงการเริ่มจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสตรีทำให้หมู่บ้านสามตุ่มมีผลผลิตและรายได้เสริมมากขึ้นแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ขนมกล้วยแบรกแตก
กลุ่มแม่บ้านสตรี
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 14/6
ตำบล: สามตุ่ม
อำเภอ: เสนา
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์: 13130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)