Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กางเกงผ้าขาวม้าหนองขาว

ชื่อผลิตภัณฑ์: กางเกงผ้าขาวม้าหนองขาว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ผ้าขาวม้า

แหล่งวัตถุดิบ : กลุ่มทอผ้าขาวม้าในชุมชน

ราคาขาย: 290 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: จุดเด่นของกางเกงผ้าขาวมาหนองขาวคือ มีการยกลายผ้าและมีสีสันสดใสสวยงาม สามารถใช้งานได้ยาวนาน ประโยชน์สามารถใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มร่างกาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

เนื่องจากการทอผ้าขาวม้านั้นมาจากการรวมกันเป็นกลุ่มๆของชาวบ้านที่ทอผ้าขาวม้าในชุมชน เช่น กลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผ้าทอมือหนองขาว เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นจำของกี่นั้น จะเป็นผู้จ้างคนทอในกลุ่มให้ทอผ้าขาวม้าให้ จากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็จะนำผ้าขาวม้านั้นไปจ้างร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชนเพื่อนำผ้าทอไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เป็นต้น โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นหัวหน้ากลุ่มสามารถนำไปขายในนามกลุ่มหรือสามารถนำไปขายให้แก่ร้านค้าที่รับซื้อก็ได้หรือบางร้านค้าใหญ่ๆนั้นก็จะมีการทำคล้ายๆกับการรวมกลุ่มแต่ขายในนามร้านค้าแทน หรือร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถซื้อผ้าขาวม้าจากกลุ่มทอผ้าแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขายเองก็ได้ โดยร้านบ้านย่ากาแฟนั้นจำหน่ายโดยการซื้อผลิตภัณฑ์มาจากหัวหน้ากลุ่มทอผ้าแหล่งที่มาของข้อมูล: สัมภาษณ์จากคุณเจมส์ เจ้าของร้านบ้านย่ากาแฟ

คำช่วยค้นหา: เสื้อผ้าขาวม้าหนองขาว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านย่ากาแฟ บ้านเลขที่ 10/6 หมู่ 1
ตำบล: หนองขาว
อำเภอ: ท่าม่วง
จังหวัด: กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์: 71110
เบอร์ติดต่อ: 0944195628
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)