Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผ้าขาวม้าหนองขาว

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าขาวม้าหนองขาว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ผ้าขาวม้า

แหล่งวัตถุดิบ : ร้านผ้าขาวม้าร้อยสี "อารีย์รัตน์"

ราคาขาย: 160 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: ลวดลายผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ลายตาจัก ลายตาหมากรุก ลายลั่นถม ซึ่งเป็นลายผ้าที่มียกลายผ้าตลอดพื้น ทำให้ผ้าขาวม้าของบ้านหนองขาว มีราคาสูงกว่าลายทั่วๆไปและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ประโยชน์ของผ้าขาวม้าคือสามารถ ใช้นุ่งห่ม ผูกเปล หรือใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง เช่น ผูกเป็นผ้าคาดเอว ผูกเป็นหมวก ผูกเป็นกระเป๋า เป็นต้น

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ความเป็นมาในการทอผ้าของบ้านหนองขาวคือ แต่เดิมบ้านหนองขาวเป็นชุมชนชนบทอยู่นอกชานเมืองห่างไกลความเจริญ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่จึงเป็นแบบเรียบง่าย แต่มีความมานะอดทน ขยันทำมาหากิน ว่างเว้นจากการทำนาผู้ชายก็จะขึ้นตาล เฉาะตาลมาทานกันในเฉพาะครอบครัวหรือแลกเปลี่ยนกับบ้านอื่นๆบ้าง ส่วนผู้หญิงก็จะทอผ้าเพื่อนำมาใช้นุ่งห่ม ที่นอน หมอน ฯลฯ เพราะมีการปลูกฝ้ายเพื่อขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อในหมู่บ้าน บ้างก็นำไปปั่นแล้วนำมาทอหูก แต่ต่อมามีด้ายสำเร็จเข้ามาขายจึงมีผู้สนใจทอกันมากขึ้น แต่ใช้การทอกี่กระทบมือเป็นกี่แบบโบราณจึงไปเรียนการทอด้วยกี่กระตุกจากตำบลทุ่งสมอนั่นเอง

แหล่งที่มาของข้อมูล: สัมภาษณ์จาก คุณอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล

คำช่วยค้นหา: ผ้าขาวม้าหนองขาว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ร้านผ้าขาวม้าร้อยสี "อารีย์รัตน์" บ้านเลขที่ 10 หมู่ 1
ตำบล: หนองขาว
อำเภอ: ท่าม่วง
จังหวัด: กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์: 71110
เบอร์ติดต่อ: 034 586 061
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)