Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผลไม้แช่อิ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผลไม้แช่อิ่ม

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ผลไม้ต่างๆ

แหล่งวัตถุดิบ : ตลาดองครักษ์

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง กระท้อน มะนาว มะกรูด เป็นต้น มีวางขายอยู่บริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อ.เมือง หรือที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านดงโชคดี ที่บ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง ใช้ผลไม้ที่เก็บได้ ในฤดูจากสวนของสมาชิกในกลุ่มที่แบ่งส่วนหนึ่งขายสดและนำมาแปรรูปส่วนหนึ่ง แต่ละฤดูกาลผลผลิตจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น มะม่วงดอง ขนุนเชื่อมแห้ง สับปะรดเชื่อมแห้ง มะเฟืองเชื่อมแห้ง มะขามแช่อิ่ม มะดันเชื่อมแห้ง เป็นต้น

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://ww2.nakhonnayok.go.th/otop/detail/6

คำช่วยค้นหา: ผลไม้แช่อิ่ม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ตลาดองครักษ์
ตำบล: องครักษ์
อำเภอ: องครักษ์
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)