Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั่นสำเร็จรูป

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั่นสำเร็จรูป

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก :

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 200 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:
จุดเด่น  มีความโดดเด่นในแง่การพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพ ราคาถูก สามารถใช้ทดแทนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานปั้นดินประดิษฐ์ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจโดยสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดโดยใช้วัตถุดิบดินปั้นจากผลงานวิจัย ตลอดจนทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม
ประโยชน์ เป็นของที่ทำได้ไม่ยาดมากจึงสามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนำมาตั้งโชว์ได้เพื่อความสวยงาม และสามารถจำไปจำหน่ายได้อีกด้วย


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 39/23 ม.7
ตำบล: คลองใหญ่
อำเภอ: องครักษ์
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26120
เบอร์ติดต่อ: 0-8163-3876
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)