Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

น้ำผึ้งโพรงไทยแท้

ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำผึ้งโพรงไทยแท้

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง

วัตถุดิบหลัก : น้ำผึ้งโพรง

แหล่งวัตถุดิบ : สวนผึ้งปันแต

ราคาขาย: 400 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: น้ำผึ้งแท้ ได้มาจากชันโรง เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก เป็นที่นิยมของผู้บริโภค มีกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: "ชันโรง" คือ ผึ้งจิ๋ว หรือ ภาษาใต้ เรียกว่า อุง

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณวีระพล ห้วนแจ่ม

คำช่วยค้นหา: น้ำผึ้งโพรงไทยแท้ สวนผึ้งปันแต
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
น้ำผึ้งโพรงไทยแท้
ดูชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว
คุณวีระพล ห้วนแจ่ม ให้ความรูู้
เครื่องแยกน้ำผึ้ง
ที่อยู่ขอชันโรง หรือ โพรง
วิสหกิจชุมชน สวนผึ้งปันแต
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 102 หมู่ 11
ตำบล: ปันแต
อำเภอ: ควนขนุน
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93110
เบอร์ติดต่อ: 091 8038881
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)