Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

น้ำผึ้งโพรงไทยแท้ แบบรวง

ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำผึ้งโพรงไทยแท้ แบบรวง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง

วัตถุดิบหลัก : น้ำผึ้งโพรง

แหล่งวัตถุดิบ : สวนผึ้งปันแต

ราคาขาย: 100 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: น้ำผึ้งของทางสวนผึ้งปันแต ซึ่งน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งแท้ได้มาจากชันโรง และมีกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม และยังเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ 

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: "ชันโรง" คือ ผึ้งจิ๋ว หรือ ภาษาใต้ เรียกว่า อุง

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณวีระพล ห้วนแจ่ม

คำช่วยค้นหา: น้ำผึ้งโพรงไทยแท้ แบบรวง สวนผึ้งปันแต
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
น้ำผึ้งโพรงไทยแท้
ดูชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว
คุณวีระพล ห้วนแจ่ม ให้ความรูู้
เครื่องแยกน้ำผึ้ง
ที่อยู่ขอชันโรง หรือ โพรง
วิสหกิจชุมชน สวนผึ้งปันแต
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 102 หมู่ 11
ตำบล: ปันแต
อำเภอ: ควนขนุน
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93110
เบอร์ติดต่อ: 0918038881
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)