Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

สุราขาวกลั่นจากลำไย

ชื่อผลิตภัณฑ์: สุราขาวกลั่นจากลำไย

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ข้าวเหนียวหมัก

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 360 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:
สุราขาวกลั่นจากลำไย
สุรากลั่นพื้นบ้าน นิยมทำกันในช่วงเทศกาล งานประเพณีต่างๆ วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้จะเป็นข้าวเหนียวหมักผ่านกระบวนการกลั่นเป็นสุราพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้พัฒนาให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย เป็นสุราซึ่งผลิตจากผลไม้ตามฤดูกาล

สุราขาวกลั่นจากลำไย ปริมาณ 700 มิลลิลิตร วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้จะเป็นข้าวเหนียวหมักผ่านกระบวนการกลั่นเป็นสุราพื้นบ้าน นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาพัฒนาให้มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย ใช้ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าOTOPของเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชนประกาศกิตการสุรา


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: คำเตือน : การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่พาหนะลดลง เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรดื่ม

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://thai.cnxcenterpoint.com/product_main.php?main=1

คำช่วยค้นหา: ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชียงใหม่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: วิสาหกิจชุมชนประกาศกิตการสุรา
ตำบล: ป่าไผ่
อำเภอ: สันทราย
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50210
เบอร์ติดต่อ: 087-0939249
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)