Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

น้ำผึ้งจากดอกลำไย

ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำผึ้งจากดอกลำไย

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : น้ำผึ้งที่ได้จากน้ำหวานของดอกลำไย

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 130 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:
น้ำผึ้งที่ได้จากน้ำหวานของดอกลำไย ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยผึ้งจะใช้เอนไซม์ภายในตัวของผึ้ง ช่วยย่อยน้ำหวานและนำมาบ่มเพื่อเก็บรักษาไว้ภายในรังผึ้ง ทำให้น้ำผึ้งจากดอกลำไยมีลักษณะเข้มข้นและหอมหวาน

น้ำผึ้งแท้จากดอกลำไย จากน้ำหวานของดอกลำไย ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือ โดยผึ้งจะใช้เอนไซม์ภายในตัวของผึ้ง ช่วยย่อยน้ำหวานและนำมาบ่มเพื่อเก็บรักษาไว้ในรังผึ้ง ทำให้น้ำผึ้งจากดอกลำไยมีความเข้มข้นและหอมหวาน จำหน่ายโดยบริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์จำกัด อำเภอสารภี


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: วิธีใช้ : นำมาบริโภค หรือเป็นส่วนผสมต่างๆ ในอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความหอมหวานและคุณค่าทางธรรมชาติ

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://thai.cnxcenterpoint.com/product_main.php

คำช่วยค้นหา: ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชียงใหม่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์จำกัด
ตำบล: สารภี
อำเภอ: สารภี
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50140
เบอร์ติดต่อ: 053-420568-9
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)