Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

หมอนใบชา

ชื่อผลิตภัณฑ์: หมอนใบชา

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ใบเมี่ยงหรือใบชาอัสสัม

แหล่งวัตถุดิบ : บ้านแม่กำปองปางใน

ราคาขาย: 100 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

ใบชาหรือใบเมี่ยงในภาคเหนือได้มีการนำยอดชาอ่อนมาทำเมี่ยงหรือนำยอดชาอ่อนมาทำชาแต่ใบชาแก่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ในอดีต  ปัจจุบันกลุ่มหมอนสุขภาพใบชาได้เรียนรู้กระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ เรื่องสรรพคุณของใบชาจึงได้นำใบชาแก่ที่รูดทิ้งมาอบแห้งในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมาผลิตเป็นหมอนใบชาไว้ใช้และจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง หมอนใบชาเป็น-ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบเมี่ยงหรือใบชา ในเริ่มแรกนั้นทำเพื่อไว้ใช้ในครอบเรือนแต่ต่อมาเริ่มทำออกเพื่อจำหน่าย หลากหลายรูปแบบสีสันและ ลักษณะการใช้งานเพื่อที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยว ที่แวะมาพักโฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง และมาเที่ยวชมวัฒนธรรม วิถีชีวิตและธรรมชาติในหมู่บ้านแม่กำปอง
ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

มีความสวยงามและคงทน  ใช้วัสดุที่มีคุณค่ามีคุณภาพ ในด้านการเย็บ เย็บเป็นพิเศษไม่มีใบชารั่วไหลออกมาและประณีตมาก รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วน่าใช้
แหล่งที่มาของข้อมูล: http://leaves-tea.blogspot.com/2014/12/blog-post_4.html และการสัมภาษณ์คุณเจนจิรา ภูขัติหมื่น

คำช่วยค้นหา: หมอนใบชาแม่กำปอง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ร้านค้าชุมชนบ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
เบอร์ติดต่อ: 09-63636581
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)