Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ตะกร้าไข่จักสาน

ชื่อผลิตภัณฑ์: ตะกร้าไข่จักสาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ตอกจากไม้ไผ่

แหล่งวัตถุดิบ : ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง

ราคาขาย: 5 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: ตะกร้าไข่จักสานของชาวบ้านแม่กำปอง สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นภาชนะสำหรับบรรจุไข่เพื่อนำไปต้มที่น้ำพุร้อน เนื่องจากบ้านแม่กำปองอยู่ใกล้กับน้ำพุร้อนสันกำแพง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านจึงได้จักสานตะกร้าไข่เพื่อนำไปจำหน่ายที่นำพุร้อนสันกำแพงเป็นอาชีพ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: ตะกร้าไข่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านแม่กำปองปางกลาง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)