Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กาแฟแม่กำปอง (Kampong Coffee)

ชื่อผลิตภัณฑ์: กาแฟแม่กำปอง (Kampong Coffee)

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : กาแฟพันธุ์อะราบิก้า

แหล่งวัตถุดิบ : สวนกาแฟในป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง

ราคาขาย: 180 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: บ้านแม่กำปองเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดี เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1300 เมตร มีอากาศเย็นฉ่ำตลอดทั้งปี ชาวบ้านที่นี่ใช้วิถีการปลูกกาแฟแบบธรรมชาติและปลอดสารพิษ ทำให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพล้ำเลิศทั้งในด้านรสชาติและความหอมหวล ไม่แพ้เมล็ดกาแฟจากแหล่งใดในโลก บ้านกำปองสามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้มากกว่า 5 ตันต่อปี ภายใต้การทำงานของ ‘กลุ่มแปรรูปอาราบีก้าแม่กำปอง' ถือเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองที่สร้างผลผลิตกาแฟแบบปลูกเอง คั่วเอง ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อและจัดจำหน่ายเองโดยสมาชิกในชุมชน "บ้านแม่กำปองของเรานั้น สามารถสร้างผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดีได้เพราะมีระดับความสูงและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟชั้นเยี่ยม ชาวบ้านใช้วิถีการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเคมี กาแฟที่เราปลูกเป็นกาแฟอาราบีก้าคุณภาพดี มีความหอมและรสชาติที่กลมกล่อม โดยทั่วไปนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกภายหลังจากการปลูกราวสามปี โดยต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตได้ปีละเกือบ 2 กิโลกรัม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.tcdc.or.th/articles/others/17216/#%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E

คำช่วยค้นหา: กาแฟแม่กำปอง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ร้านค้าชุมชนบ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)