Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ไม้ไผ่

แหล่งวัตถุดิบ : ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง

ราคาขาย: 30 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: บ้านแม่กำปองตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าธรรมชาติ และป่าชุมชนที่มีไผ่ขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำไผ่มาใช้ในงานจักสานเป็นภาชนะ ข้าวของเครื่องใช้เช่น การจักสานเป็นบ่อหมักเมี่ยง และมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายสร้างรายได้ เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว กระบุง กระจาด ตะกร้า

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ร้านค้าชุมชนบ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)