Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผ้าปลาอีด

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าปลาอีด

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ฝ้าย และด้าย

แหล่งวัตถุดิบ : ตัวจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบ่งหน้าที่กันทำโดยแบ่งเป็นคนย้อมสีผ้า คนทอผ้าไหม คนทอผ้าด้าย และบางคนตัดเย็บ ส่วนแรงงานในการขนส่งจะจ้างเหมารถยนต์ของคนในชุมชนรายได้จากการจำหน่ายจะนำเป็นส่วนกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาร่วมกัน

ราคาขาย: 60 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:
ผ้าปลาอีด ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของบ้านชีทวนก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีการสืบทอดและสืบสานกันมาช้านาน นั่นคือ ผ้าลายปลาอีด ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากลวดลายของปลาอีด ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่พบในท้องถิ่น เป็นปลาขนาดเล็ก พบมากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวอีสานนิยมนำมาทำเป็นอาหาร ประเภทอ่อมหรือห่อหมก เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์

ผ้าลายปลาอีด มีลักษณะคล้ายผ้าลายขัดพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะทอด้วยฝ้ายหรือเส้นด้าย หนึ่งผืนประกอบด้วย 2 สี คือ สีพื้นและตัดเป็นลวดลายด้วยสีขาว สีที่นิยมใช้มีหลากหลายสี เช่น ดำ น้ำเงิน เหลือง เขียว ชมพู ขึ้นกับความต้องการของตลาด ความยากของการทอผ้าลายนี้ คือ เป็นลายขนาดเล็ก ละเอียด ต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญ รูปแบบการทอผ้าลายปลาอีดสีม่วง

ขาว 1 ม่วง 1 | ขาว 1 ม่วง 1 | ขาว 1 ม่วง 2 | สลับกันไปเรื่อย ๆ

ผ้าปลาอีดที่ทอจะใช้ฟืม 14 หน้า สำหรับผ้าหน้ากว้าง 80 เซนติเมตร ใช้ฟืม 20 22 หรือ 28 สำหรับผ้าหน้ากว้าง 1 เมตร ถ้าทอทั้งวันจะได้ผ้ายาวประมาณ 1 เมตร  ปัจจุบันมีการประยุกต์เป็นลายดาวด้วย ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปผ้าลายปลาอีด เช่น ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าโพกหัว เสื้อ กระเป๋า เป็น

ประวัติของผ้าปลาอีด

ตำบลชีทวนเป็นตำบลเก่าแก่ สมัยก่อนชาวบ้านจะทอผ้าใช้เองต่อมาแขกบ้าน แขกเมือง มาเที่ยวเห็นความสวยงามเลยถามเพื่อที่จะซื้อ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผลิตเพื่อจำหน่าย โดยเริ่มที่หมู่ 3 แต่ยังขายได้ไม่มากนัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท เป็นวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มสมาชิกซึ่งกลุ่มจะแบ่งงานกันทำ เช่น ฝ่ายการ ฝ่ายการตลาด ฯลฯ และยังไปแนะนำให้หมู่บ้านอื่นในตำบลชีทวน ทอผ้าเพื่อจำหน่ายเน้นผ้าลายดั้งเดิมของหมู่บ้านด้วย เช่น ผ้าลายเกร็ดเต่า, ผ้าลายตาหม่อง, ผ้ามัดหมี่, หมี่ขั้น, หมี่ข้อ

กลุ่มทอผ้าลายปลาอีด หมู่ 2 บ้านชีทวน มีสมาชิกรวมกลุ่มกันประมาณ 20 คน โดยมีนางมี จันทร์เขียว เป็นประธานีกลุ่ม ซึ่งมีประสบการณ์ในการทอผ้าไหมมาก่อน สามารถทำได้ทุกขั้นตอนของการทำผ้าไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อม การสืบ การค้น การมัดหมี่ การทอ เป็นต้น กลุ่มทอผ้าลายปลาอีดหมู่ 2 นี้ เริ่มต้นจากโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนได้จัดให้มีการอบรมการทำผ้าลายปลาอีดขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มกันและและสร้างศูนย์โอทอปของหมู่บ้านในบริเวณวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ เพื่อสร้างช่องทางการขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมธรรมาสน์เทินบุศบกที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอีกทางหนึ่ง

ปัจจุบันในตอนกลางวันจะมีสมาชิกที่มาทอผ้าที่ศูนย์นี้ 4 คน ที่เหลือจะทอที่บ้านของตนเอง หากมีความต้องการจะสั่งซื้อผ้าลายปลาอีด สามารถติดต่อได้ที่ประธานกลุ่ม ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการให้สมาชิกทอผ้าตามความต้องการของตลาด ผ้าที่สมาชิกทอได้นั้น สามารถตัดขายเองหรือฝากขายกับทางกลุ่มก็ได้ โดยทางกลุ่มจะหักรายได้เข้ากลุ่มร้อยละ 3 เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ติดต่อกลุ่มทอผ้าลายปลาอีดบ้านชีทวน หมู่ 3 ที่นางมี จันทร์เขียว  โทร. 084-8238793

ราคาขาย : ตั้งแต่ 60 - 790 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของสินค้านั้นๆ


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากผ้าปลาอีดแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชาวบ้าน ณ บ้านชีทวนได้อีกด้วย เช่น ขัวน้อย ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก วัดพระธาตุสวนตาล วัดทุ่งศรีวิไล(หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ) เป็นต้น นอกจากนั้น บ้านชีทวนยังมีอาหารอร่อยๆให้เลือกชิมมากมาย โดยเฉพาะขนมข้าวโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว ซึ่งหาทานยากมากในปัจจุบัน

แหล่งที่มาของข้อมูล: นางมี จันทร์เขียว และ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1778

คำช่วยค้นหา: ผ้า ฝ้าย ด้าย ปลาอีด ผ้าปลาอีด ศูนย์ การเรียนรู้ ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ชมผ้า ลายปลาอีด
ลายผ้าปลาอีด
ปลาอีด
ปลาอีด
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: กลุ่มทอผ้าลายปลาอีดบ้านชีทวน หมู่ 3
ตำบล: ชีทวน
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ: 084-8238793
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)