Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

รูปแกะหนังตะลุง

ชื่อผลิตภัณฑ์: รูปแกะหนังตะลุง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : หนังวัว

แหล่งวัตถุดิบ : อำเภอบางแก้ว

ราคาขาย: 500 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: แกะด้วยมือ โดยใช้หนังวัวจะเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่หนังตะลุง กับทั้งเป็นการสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาติ 
ใช้ประดับตกแต่ง


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ครูอิ่ม จันทร์ชุม ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บรมครูแกะหนังตะลุงของภาคใต้" เป็นผู้เห็นคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านด้านการแกะหนังตะลุง จึงได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านศิลปกรรม (การแกะหนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช 2545
ปัจจุบันศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว มีสมาชิกจำนวน 25 คน แกะรูปหนังตะลุง หนังใหญ่ และรูปแบบใหม่ ๆ ตามผู้สั่งซื้อ ฝีมือประณีต งดงาม ส่งจำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศ กว่า 15 ประเทศ สามารถที่จะเที่ยวชมดูวิธีการแกะรูปหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รูปหนังตะลุง หรือสามารถสั่งทำผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้

แหล่งที่มาของข้อมูล: ฉวีวรรณ จันทร์ชุม/https://www.facebook.com/im.janchum/posts/493918377397606/

คำช่วยค้นหา: ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ศูนย์ศิลปหัตถกรรม
การแกะหนังตะลุง
รูปหนังตะลุงที่แกะเสร็จ
รูปหนังใส่กรอบ
รูปหนังตะลุงพร้อมจำหน่าย
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
ตำบล: ท่ามะเดื่อ
อำเภอ: บางแก้ว
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93140
เบอร์ติดต่อ: 074697160
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)