Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

เรือหางยาว

ชื่อผลิตภัณฑ์: เรือหางยาว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ไม้ตะเคียน

แหล่งวัตถุดิบ : ซื้อมาจากโรงงาน

ราคาขาย: 5000 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: เรือหางยาวได้รับความนิยมใช้เป็นทั้งเรือหาปลา เรือรับส่งคนโดยสาร เรือบรรทุกสินค้าผลิตผลทางการเกษตร และเป็นรถโดยสารประจำบ้านชาวบรรดาชาวน้ำทั้งหลายที่ไม่มีทางออกถนน
นอกจากนั้น เรือหางยาวได้กลายเป็น “เรือแข่ง” ที่ได้รับความนิยมตามประเพณีต่าง ๆ อีกด้วย  เป็นเรือใหญ่ขนาด 10 ศอก ถึง 20 ศอก และนำเครื่องรถสิบล้อมาใช้  


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เรือหางยาวรุ่นแรกถือกำเนิดบนรูปร่างของเรือพายที่นำเครื่องยนต์ เช่น เครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องฉุดระหัดเก่า มากลึงต่อกับเพลายาวที่มีปลายเป็นใบพัด แล้วนำไปติดตั้งที่ช่วงกลางของลำเรือ ให้ใบพัดจุ่มลงไปในน้ำพอควร อาศัยกำลังของเครื่องยนต์ทีส่งตรงจากเครื่องถึงใบพัด เพื่อตัดปัญหาเรื่องเกียร์ที่มีราคาแพงและหายาก ฉุดใบพัดให้หมุน ใบพัดจะผลักน้ำในระยะไกลกว่าตัวเรือพอสมควร ทำให้เกิดแรงดันให้เรือวิ่งได้ 

เรือหางยาวรุ่นแรกนั้นยังต้องใช้หางเสืออยู่

ต่อมาได้มีการพัฒนาเรือหางยาวให้มีรูปร่างสั้นลงเป็นเรือ 2 ตอน คือ ท่อนหลังเรียบเป็นแผ่นกระดานยกหักฉากกับท่อนแรกซึ่งเป็นส่วนที่เรียวงอน เวลาวิ่งท่อนหัวตรงส่วนที่ยกหักจากท่อนหางจะติดน้ำ ส่วนท่อนหางจะสัมผัสน้ำเล็กน้อย

พัฒนาการขั้นต่อมาได้ทำเป็นเรือบรรทุกที่มีรูปร่างคล้ายเรือ 2 ตอน เพียงแต่มีการขยายส่วนหน้าให้กว้าง หนา และยาวขึ้นมาอีกเล็กน้อย เพื่อให้จุผู้โดยสารมากขึ้น ที่นั่งราว 9-10 คน 

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://guru.sanook.com/3982/

คำช่วยค้นหา: เรือหางยาง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ทำเรือ
นั่งเรือหางยาวเที่ยว
เรือหางยาว
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 216
ตำบล: นาปะขอ
อำเภอ: บางแก้ว
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93140
เบอร์ติดต่อ: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)