Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผลิตภัณพ์และการแปรรูปเห็ด

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณพ์และการแปรรูปเห็ด

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : เห็ด

แหล่งวัตถุดิบ : จากชุมชน

ราคาขาย: 35 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: บ้านดงครามเป็นหมู่บ้านที่มีการเพาะเห็ดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตสูง สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ผลิตภัณฑ์จากเห็ดมีมากมายเช่น ทำคุ๊กกี้ ทำขนม ทำแหนม ทำน้ำพริกเป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%

คำช่วยค้นหา: ผลิตภัณฑ์จากเห็ดบ้านดงคราม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านดงคราม
ตำบล: ธาตุพนม
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ: 042-541432
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)