Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

มีด พร้า บ้านนาถ่อน

ชื่อผลิตภัณฑ์: มีด พร้า บ้านนาถ่อน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : เหล็ก

แหล่งวัตถุดิบ : บ้านนาถ่อน

ราคาขาย: 80 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

มีดพร้า เป็นของขึ้นชื่อของบ้านนาถ่อนทำกันทั้งหมู่บ้าน เป็นรายได้หลักที่มาหล่อเลี้ยงคนในชุมชน ส่งออกขายทั่วประเทศจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

ถิ่นเหล็กกล้าพร้าดี ผ้ามัดหมี่กี่กระตุก สนุกกับการเล่นพื้นเมือง รุ่งเรืองการพัฒนา สูงค่าประเพณีที่เด่นชัด ด้านวัฒนธรรมนำชุมชน
แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%

คำช่วยค้นหา: มีดพร้า นาถ่อน ธาตุพนม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านนาถ่อน
ตำบล: นาถ่อน
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ: 0981278635
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)