Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวคุณแม่

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวคุณแม่

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ข้าว

แหล่งวัตถุดิบ : พื้นที่นา

ราคาขาย: 180 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:  ข้าวของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านฝั่งแดง ที่นำมาแปรรูปเป็น “ข้าวฮางงอก” เมื่อนำมาหุงรับประทานแล้ว มีคุณสมบัติ หอม นุ่ม หวาน อร่อย เนื่องจากสภาพพื้นดิน ในเขตอำเภอธาตุพนม เป็นดินปนทราย ดินลูกรัง และ มีธาตุอาหารพิเศษ จึงทำให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีความหอม นุ่ม อร่อย ซึ่งเมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวฮางงอกแล้ว จึงทำให้มี สีเหลืองทอง เมล็ดใส สวยงาม มีประโยชน์มากมาย น่ารับประทาน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ข้าวของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านฝั่งแดง ที่นำมาแปรรูปเป็น “ข้าวฮางงอก” เมื่อนำมาหุงรับประทานแล้ว มีคุณสมบัติ หอม นุ่ม หวาน อร่อย เนื่องจากสภาพพื้นดิน ในเขตอำเภอธาตุพนม เป็นดินปนทราย ด

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.facebook.com/khaokhunmae/

คำช่วยค้นหา: ฟาร์มข้าวคุณแม่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านฝั่งแดง
ตำบล: ฝั่งแดง
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ: 092 493 0464
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)