Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กระติบข้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์: กระติบข้าว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : หวาย

แหล่งวัตถุดิบ : ต.โซง

ราคาขาย: 200 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: การนำเอาพืชพื้นเมืองมาทำผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายและใช้ในครัวเรือน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

กล่าวว่า กว่าจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ ค่อนข้างใช้เวลา โดยเฉพาะขั้นเตรียมวัตถุดิบมาสาน  โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้คือ หวายน้ำ โดยนำมาทำต่ออีก 5 ขั้นตอนคือ ตอก ตาก ลอก สาน  และใส่ตีน รวมใช้เวลา  5 วันเลยทีเดียว
นอกจากกระติบข้าวแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก เช่น หวด ตระกร้า กระด้ง เป็นต้นแหล่งที่มาของข้อมูล: นางบัวลอย วงตา

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
กระติบข้าว
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 79 หมู่ 1
ตำบล: โซง
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
เบอร์ติดต่อ: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)