Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ชาผลไม้

ชื่อผลิตภัณฑ์: ชาผลไม้

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ผลไม้นานาชนิด

แหล่งวัตถุดิบ : อ.น้ำยืน

ราคาขาย: 40 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: นอกจากจะมีแหล่งชมวิวที่สวยงามแล้ว ใน อ.น้ำยืน บุเปือย ยังขึ้นชื่อเรื่องการปลูกผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะละกอ และลิ้นจี่ ดังนั้นชาวบ้านที่นี่ จึงมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากผลไม้มากมาย เช่น ชากล้าย หรือชาที่มาพืช เช่น ชาหญ้าหวาน ชาลูกผักชี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น กล้วยผง น้ำสมุนไพรลูกสำรอง ข้าวเกรียบ เป็นต้นแหล่งที่มาของข้อมูล: คุณกานติมา ยูเจริญ

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ชาผลไม้
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 48หมู่10
ตำบล: โดมประดิษฐ์
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)