Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวสังข์หยด

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวสังข์หยด

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ข้าวสังข์หยด

แหล่งวัตถุดิบ : อำเภอบางแก้ว

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: หุงแล้วมีกลิ่นหอม นิ่มมากค่อนข้างเหนียว เข้ากับอาหารใต้ได้ดีเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งปริมาณธาตุเหล็ก วิตามินบี และไนอาซิน  

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคข้าวที่คุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจึงได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นที่มีลักษณะพิเศษ โดยทำการคัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพและผลผลิตดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวนาในการผลิตข้าวคุณภาพดีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดพัทลุงได้กำหนดให้ข้าวพันธุ์สังข์หยด เป็นพันธุ์ข้าว 1 ใน 3 พันธุ์ ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตในโครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ( ปี 2547- 2550) ที่จะให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดด้วยเมล็ดพันธุ์ดี

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณจักกฤษณ์ สามัคคั 338 หมู่ 6 ต.ท่ามะเดือ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

คำช่วยค้นหา: ข้าวสังข์หยดบางแก้ว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ข้าวสังข์หยด
ข้าวสังข์หยด
คุณจักกฤษณ์ สามัคคี ผลิตข้าว
ข้าวบางแก้ว
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: วิสาหกิจชุมชนบางแก้ว
ตำบล: ท่ามะเดื่อ
อำเภอ: บางแก้ว
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93140
เบอร์ติดต่อ: 0644361960
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)