Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผ้าซิ่นก๋วย

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าซิ่นก๋วย

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ไหม ฝ้าย

แหล่งวัตถุดิบ : การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกฝ้ายของชาวบ้าน หรือซื้อด้ายจากท้องตลาดในช่วงที่ไหมและฝ้ายผลิตไม่ทัน

ราคาขาย: 60 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: ผ้าซิ่นก๋วย เป็นผ้าที่ทอจากกี่ทอผ้าแบบโบราณที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทอจากไหมและฝ้าย และเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านผักแว่น ตลอดจนได้รับการยกย่องว่าเป็นลายเอกลักษณ์ของอำเภอเขื่องในอีกด้วย
การทอ จะใช้ด้ายจากฝ้ายและไหมในการทอ สีดั้งเดิมจะมีสีดำตัดกับสีแดงสลับลายกัน ต่อมาได้มีการประยุกต์โดยการใช้สีอื่นร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความสวยงาม ทั้งสีฟ้า สีคราม สีชมพู ซึ่งทั้งหมดเป็นสีที่ย้อมจากธรรมชาติ
แต่เดิมผ้าซิ่นก๋วยมีไว้สำหรับนุ่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้มีการแปรรูปผ้าซิ่นก๋วยออกมาเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าสไบ กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น จนกลายมาเป็นสินค้า OTOP อันดับหนึ่งของอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย : ตั้งแต่ 60 - 790 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของสินค้านั้นๆ


ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: บ้านผักแว่น ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นด้านงานศิลปหัตถกรรม อาทิ การทำดอกไม้ดินตั้งโต๊ะ ดอกไม้บูชาพระดินไทย ศิลปะไทยลายกระจก กรอบรูปไม้ ชุดพาน ชุดพาขันโตก พวงกุญแจ และกลุ่มงานผ้า ได้แก่ ซิ่นก่วยไหม ซิ่นก่วยฝ้าย และผ้าขาวม้า เป็นต้น นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นชื่อแปลก ได้แก่ แกงสุดที่รัก ลาบปลาคอง นางไม้ลุยไฟ อู๋ปลา และนารีจำศีล สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดคือ ชมต้นยางนาใหญ่ ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ จ.อุบลราชธานี โดยวัดรอบได้ถึง 9.75 เมตร และชมต้นยางนาคู่ หรือต้นปู่ยาง-ย่ายาง ต้นไม้เก่าแก่ในชุมชน โดยจุดเช็คอิน OTOP นวัตวิถี จะอยู่ที่ศาลากลางบ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล: แม่รัชนี ผาลา ประธานศูนย์การทอผ้าซิ่นก๋วย บ้านผักแว่น

คำช่วยค้นหา: รัชนี ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง ผ้าซิ่น ผ้าซิ่นก๋วย ผ้าทอ บ้านผักแว่น ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นก๋วย
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ศูนย์การทอผ้าซิ่นก๋วย บ้านผักแว่น
ตำบล: ยางขี้นก
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)