Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ลำไยอบเเห้ง สอยดาว

ชื่อผลิตภัณฑ์: ลำไยอบเเห้ง สอยดาว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ลำไย

แหล่งวัตถุดิบ : สวนลำไย

ราคาขาย: 60 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: วัดน้ำซับตาพุด  ได้มีการจัดซื้อเครื่องอบลำไย เพื่อให้ความรู้เเละบริการประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการทำลำไยอบเเห้งเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: วัดน้ำซับตาพุด

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: วัดน้ำซับตาพุด
ตำบล: ทรายขาว
อำเภอ: สอยดาว
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)