Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

สินค้าจากการเกษตรจากตลาดอุโมงค์ผลไม้

ชื่อผลิตภัณฑ์: สินค้าจากการเกษตรจากตลาดอุโมงค์ผลไม้

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ผลผลิตจาการเกษตร

แหล่งวัตถุดิบ : บ้านทุ่งกร่าง

ราคาขาย: 30 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์: ตลาดนี้เกิดจากเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านมีผลผลิตการเกษตรค่อนข้างเยอะแล้วการซื้อขายอาศัยเพียงรถของพ่อค้าที่นานทีจะเข้ามารับซื้อทำให้ผลผลิตเสียหายชาวบ้านจึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่านำผลผลิตเช่นผลไม้พืชผักของเราตามฤดูกาลมาออกวางจำหน่ายริมถนนเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาเลือกของที่มีคุณภาพจากชาวไร่ชาวสวนโดยตรง

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.hilightdd.com/news/2354

คำช่วยค้นหา: บ้านทุ่งกร่าง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านทุ่งกร่าง
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22140
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)