Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

เมล็ดพันธุ์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ชื่อผลิตภัณฑ์: เมล็ดพันธุ์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: การเกษตร

วัตถุดิบหลัก : เมล็ดพันธุ์พืช

แหล่งวัตถุดิบ : ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: เมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีหลากหลายชนิด 

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ตำบล: เวียงพางคำ
อำเภอ: แม่สาย
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57130
เบอร์ติดต่อ: 053 733 222
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)