ภาณุวัฒน์ แพงบุดดา
Province: ขอนแก่น
School: โรงเรียนฝางวิทยายน
Wall Board
More...
Bio Diversity (สัตว์)
Expert
Product
กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน ขมิ้นชัน ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Curcuma longa  L.ชื่อสามัญ :   Turmaricวงศ์ :   Zingiberacea
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237