preeya ngamwong
Province: อุบลราชธานี
School: อาเวมารีอา
Wall Board
photo profile
beejj 17 พ.ย. 58  9:48 น.
ในอดีตยางพารามีราคาสูงถึง 120 บาท/กก. ทำให้เกษตรกรที่ปลูกช่วงนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้น จนถึงขั้นฐานะเศรษฐีจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคใต้ และกระแสยางในช่วงนั้นได้เกิดกระแสฟีเวอร์ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรทั่วประเทศได้หันมาปลูกยางพารากันอย่างจริงจังทั่วประเทศ ราคาที่สูงในอดีตเกิดจากยางผลิตส่งออกไปประเทศใหญ่ๆ เช่นจีนได้ และมีไทย มาเล อินโดเท่านั้นที่เป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ แต่ปัจจุบัน จีนได้ผลิตยางพาราเองได้ โดยปลูกในจีนเอง และประเทศเพื่อนบ้านอย่างเรา เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และผลผลผลิตที่ประเทศจีนตอนนี้ ก็มีความเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ จึงทำให้สั่งยางจากต่างประเทศน้อยลง ทำให้ราคายางตกต่ำทั่วประเทศ เฉลี่ย 3-4 กิโล 100 บาท ซึ่งไม่พอกับต้นทุนที่ลงไป ทำให้เกษตรกรปลูกยางเดือดร้อนทั่วประเทศ ณ ตอนนี้

ยางในอนาคตมีทางตันแน่นอน เพราะหลายประเทศผลิตเองได้ และการนำไปใช้ ก็เป็นอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินค้าที่ใช้ระยะเวลานาน และต้นทุนในการปลูกค่อนข้างสูง และระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างจะเกิน 5 ปีขึ้นไป

เปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละตัว
- ข้าว เป็นพืชเศษษฐกิจที่คู่ประเทศไทยมานาน และเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยนิยมปลูกมากที่สุดในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ใช้ระยะเวลาสั้นคือ 4 เดือน แต่ผลเสียคือต้นทุนในการปลูกต่อไร่ค่อนข้างสูง และต้องอาศัยฝนหรือระบบน้ำชลประทาน 100% และต้องปลูกใหม่ทุกปี เกษตรกรส่วนมากใช้เคมีในการปลูก ทำให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกรเอง
- ยางพารา ระยะเวลาในการปลูกหลายปี ต้นทุนสูง ตลาดรองรับมีจำกัด เพราะต่างประเทศปลูกและแปรรูปเองได้
- อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่เกษตรกรนิยมปลูก อ้อยปลูกครั้งเดียวจะเก็บเกี่ยวได้ 3-4 ปี โดยไม่ต้องปลูกซ้ำ แต่ผลเสียคือราคาต่อตันถูกและการเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานจำนวนมาก และต้องปลูกซ้ำอีกครั้งทุก 4-5 ปี และต้องปรับสภาพดินก่อนปลูกใหม่ ทำให้มีต้นทุนในส่วนนี้เพิ่ม
- มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่ทนแล้งได้ดี แต่ผลเสียคือต้นทุนในการปลูกค่อนข้างสูง และต้องปลูกใหม่ทุกปี และราคาต่อ กก. ค่อนข้างถูกมาก เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่น


นี้คือตัวอย่างพืชเศรษฐกิจที่คู่กับเกษตรกรไทยมานานแสนนาน ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ทั่วทุกภาคของประเทศ จึงทำให้มีข่าวถึงราคาที่ตกต่ำ แต่ละปีเกษตรกรเป็นหนี้นายทุนจำนวนมาก เพราะกู้เงินมาปลูกพืชเหล่านี้ สุดท้ายก็เกิดปัญหากับเกษตรกรเอง

วันนี้ผมได้มีโอกาสศึกษาพืชเศรษฐกิจที่ทำเงินให้เกษตรกรในระยะยาว และลงทุนในการเพาะปลูกในราคาที่ไม่สูง และปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 15-60 ปีเลยทีเดียว พืชเศรษฐกิจตัวนี้คือ "ถั่วดาวอินคา" ถั่วดาวอินคาเป็นพืชที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว โดยได้รับการส่งเสริมการปลูกจากประเทศจีน และเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเปรู ถั่วดาวอินคาสามารถให้ผลิตดีในเขตร้อนชื้นอุณหภูมิ 10-36 องศา ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้ ไม่สามารถปลูกได้ และถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ก็ไม่สามารถปลูกได้เช่นกัน ทวีปเอเซียจึงเป็นทวีปที่เหมาะแก่การปลูกถั่วดาวอินคามากที่สุด แต่ผลผลิตจากทวีปเอเซัยไม่สามารถเพียงพอต่อการบริโภคจากทั่วโลกได้ ดาวอินคาจึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าลงทุนในยุคนี้ เพราะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน ถึงรุ่นลูก รุ่นหลานเลยทีเดียว ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจปลูกถั่วดาวอินคา "ทำไมต้องปลูกถั่วดาวอินคา" ผลตอลแทนต่อปี

ข้อดีของการปลูกถั่วดาวอินคา
1. ลงทุนต่ำและลงทุนครั้งเดียว สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 60 ปี 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้สูงถึง 1 แสนบาทต่อปี
2. เป็นพืชที่ปลูกง่าย ขึ้นได้กับดินทั่วประเทศ ไม่เปลืองน้ำ
3. ใช้ระยะเวลาสั้นคือ 6-8 เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว
4. เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนต่อทุกสภาวะ ไร้ศัตรูพืชรบกวน
5. เก็บผลผลิตได้ทั้งปี ปีละ 4-6 รอบ
6. ให้ผลผลิตสูงถึง 2,000 - 2,500 กิโลกรัม / ปี / ไร่ (ขึ้นกับการดูแลของผู้ปลูก)
7. เก็บผลผลิตง่าย เมล็ดสุก สามารถเก็บตอนไหนก็ได้ (ผิดกับพืชชนิดอิ่น ต้องเก็บทันที)
8. ขายได้เกือบทุกส่วนของต้นถั่วดาวอินคา เช่นขายใบสด ขายใบแห้ง ขายยอดอ่อน
9. ลงทุนคุ้มค่า แม้ท่านจะจ้างแรงงานหรือทำเองก็คุ้ม เพราะราคาผลผลิตสูง
10. ไม่เป็นภัยต่อเกษตรกร เพราะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น (ปราศจากเคมี 100%)
11. มีการประกันราคาขั้นต่ำ ทำให้เกษตรกรสามารถคำนวณรายได้ ที่จะได้รับล่วงหน้าได้
12. เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าราคาถูก สามารถเพาะขยายพันธุ์ด้วยตัวเกษตรกรเอง วิธีการเพาะพันธุ์
13. ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก เกษตรกรสามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น ขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ ขี้สุกร หรือหมักจุลินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก
14. มีสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ ถึง 20 ปี พร้อมประกันราคาขั้นต่ำ
More...
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237